Olga a Miroslav Hudečkovi - Carpe diem

Sochař Miroslav Hudeček

se narodil 30. 4. 1935 ve Strážnici na Moravě. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti – obor keramika. V dalším studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byli jeho profesory sochaři Jan Lauda a Vincenc Makovský. Při absolutoriu získal Hlavní cenu akademie – za obor sochařství (1960–1961).

Cílevědomá, soustavná tvůrčí práce, umělecké výsledky a příslib výrazného talentu Miroslavu Hudečkovi otevřely cestu k ročnímu stipendijnímu pobytu v New Yorku, 1966-1967, kde pracoval v ateliéru japonského sochaře Tochio Adate.

Vytvořil díla z kamene, dřeva, bronzu, betonu, mědi, cínu, textilu, kameniny. Spolupracuje s architekty a převládá u něho monumentální tvorba, kterou uplatňuje v interiéru i exteriéru. Vytváří náročná řešení s vodní hrou. Pro své rodné město Strážnici vytvořil v bronzu pomník „učiteli národů“ – Janu Amosu Komenskému. Miluje práce s různými materiály. Kamenina mu nabízí velké možnosti, proto část jeho tvorby zasahuje tuto oblast. Zabývá se figurální tvorbou a jeho oblíbenými náměty jsou láska, mateřství, rozhovory, konfrontace, zápasy, lidské vztahy, hudba, sny…

„Miroslav Hudeček má za sebou rozsáhlé sochařské dílo. Vedle komorní tvorby figurativního a portrétního charakteru vznikla v jeho ateliéru za léta intenzívní tvůrčí práce také celá řada děl monumentálních. Přes tematickou a žánrovou rozmanitost a mnohostrannou škálu plastických výrazových prostředků je Hudečkovo dílo jako celek pozoruhodně jednotné. Tato jednota je dána rozpětím a rovnováhou mezi věcným realistickým pohledem na svět a poetičností, která je vrozeným rysem autorova uměleckého naturelu. Každá socha, každé dílo Miroslava Hudečka je trvalou výpovědí o člověku. Díky jeho mladému zaujetí keramikou porozuměl bezpečně jejím tvárným možnostem a našel v ní prostředek osobitého sochařského vyjádření. Dokáže ji plně využívat ve shodě se svými výtvarnými představami.“ (Jaroslav Pelikán)

Uskutečnil tři desítky výstav u nás i v zahraničí – v Čechách, na Moravě a Slovensku. V zahraničí vystavoval v Polsku, Rakousku, Holandsku, Německu, Itálii, Sovětském svazu, Rusku, Ukrajině, USA a Kanadě. Mnohé výstavy uskutečnil se svojí manželkou Olgou, svými přáteli a kolegy ze svého oboru. Je členem slováckého krúžku v Praze, Hudební společnosti Martinů, Klubu slovenské kultury, SVUM Hodonín, Syndikátu výtv. umělců Praha, Sdružení výtvarných umělců – keramiků Praha, Sdružení sochařů Moravy a Slezska.