Olga a Miroslav Hudečkovi - Carpe diem

Olga Hudečková, sochařka-keramička

se narodila 17. 11. 1936 v Kotouni u Blatné v Čechách. Po vyučení malířkou porcelánu v Klášterci nad Ohří absolvovala Mistrovskou školu v Karlových Varech. V dalším studiu pokračovala na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti – obor keramika. Zde začíná její tvůrčí cesta za objevováním tvárných a výrazových možností klasické hrnčiny. Touha po vzdělání ji přivedla na Vysokou školu pedagogickou při Univerzitě Karlově v Praze, kde rozvíjela svůj talent pod vedením českých umělců – sochaře Karla Lidického a Cyrila Boudy – malíře a grafika.

V roce 1980 jí zemřela dcera Veronika na leukémii, v roce 1991 přišel o život i její syn Dominik. Přes tento životní úděl působí její dílo optimisticky. Vytvořila díla z majoliky, porcelánu, kameniny. Na realizacích pro architekturu často spolupracuje se svým manželem Miroslavem Hudečkem. Ztvárnila keramické stěny s motivy – Země, Voda, Prostor, fontány pro interiér i exteriér. Zpracovala řadu zahradních soliterů – artefaktů, nástěnných dekorativních talířů a váz pro živou rostlinu, svícnů, osvětlovadel... Její nejoblíbenější téma je příroda ve všech podobách. Nevyhýbá se barevným experimentům, ráda pracuje s plastickými glazurami a glazurami craquelé.

Keramická tvorba Hudečkové je osobitá a originální. Je vzácně harmonická a současně moderní svým obsahem, funkcí a tvarem. Vyznačuje se jasným řádem, úsporností použitých materiálů, výrazových výtvarných prostředků, čistotou a ryzostí linie, tvaru i barvy, organickou spjatostí s tvarovým bohatstvím, řádem a zákonitostí přírody, jednotou tvaru a účelu.

Dílo Hudečkové si nás podmaňuje zvláštním moderním lyrismem, citovostí, ušlechtilostí, ryzí a čirou jemností, něhou a až snovou křehkostí. Jde o díla, která mají naplnivsmysl své existence v realizaci svých účelů. Mají sloužit člověku. V mnohém z artefaktů je skryto i více možností použití, jež jsou ve výtvarném nápadu a tvaru – například, že váza květinu spíše očekává, než nutně předpokládá.

Doposud uspořádala 238 samostatných výstav u nás i v zahraničí. Účastnila se i kolektivních výstav se svými přáteli a oborovými kolegy. V některých městech, i státech vystavovala i vícekrát. V roce 1991 si její exponáty v keramice odváželi do své vlasti – finský prezident Maunu Koivisto a švédský král Carl Gustav XVI.

Věnuje se humanitárním aktivitám v České republice. Od roku 1990 podporují s manželem – Miroslavem Hudečkem, Dětskou hematologii v Praze – Motole. Je velmi činná i společensky – je dlouholetou členkou Slováckého krúžku v Praze, členkou IWAP – mezinárodní dámský klub v Praze, Hudební společnosti Bohuslava Martinů v Praze, SVUM – Svazu výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Syndikátu výtvarných umělců Praha, Sdružení výtvarných umělců – keramiků Praha, členkou výtvarné skupiny Femina Praha.