Olga a Miroslav Hudečkovi - Carpe diem

VýstavyVýstavy výtvarné skupiny Femina

1994Praha, Muzeum J. A. Komenského, Valdštejnský palác
1996Praha, Muzeum J. A. Komenského, Valdštejnský palác– Mariánské Lázně – galerie v domě Chopin
1998Praha, galerie SCARABEUS– galerie NOCTURNO Praha
1999Praha, Senát České republiky, Valdštejnský palác
2000Praha, Muzeum J. A. Komenského, Valdštejnský palác
2001Říčany, Mudruňkovo muzeum
2002Plzeň, galerie zámku KOZEL
2003Praha, Národní zemědělské muzeum Praha (retrospektivní výstava) – Plzeň, GALERIE 21
2004Kladno, galerie RADOST – Jičín, zámecká galerie (retrospektivní výstava)
2005Hradec Králové, galerie CELEBRIS
2005Novoměstská galerie
2006Mariánské Lázně, vestibul divadla
2007Kladno - zámek
2011Senát České republiky
2011Galerie 9, Vysočanská
2012Parlament České republiky

Společné výstavy Miroslava a Olgy Hudečkových

1970Praha, Galerie bří. Čapků Vinohrady
1971Strážnice, zámecká galerie (Ústav lidového umění) – Uherský Brod, Černobílá galerie
1972Uherské Hradiště, Slovácké muzeum – Smetanovy sady – Strakonice, Muzeum středního Pootaví – Jelenka strakonického hradu
19731974 – Karviná, Městský kulturní dům, Galerie MÁNES
1976Vodňany, Městské muzeum a galerie (náměstí)
1980Olomouc, FLORA OLOMOUC – Smetanovy sady
1987Praha, výstavní síň Ústředního kulturního domu železničářů, Praha 2
1990Olomouc, FLORA OLOMOUC – VÝSTAVA RŮŽÍ (pavilon H a solitery v Růžové zahradě) – Kutná Hora, Vlašský dvůr – mincovna
1991Praha, Atrium – koncertní a výstavní síň – Říčany u Prahy, Mudruňkovo vlastivědné muzeum
1993Prostějov, galerie ROTUNDA
1994Český Krumlov, Svatováclavské sklepy státního hradu a zámku – Praha, Braunův dům – Americká obchodní komora
1995Brandýs nad Labem, Arnoldinovský dům – Městské muzeum a galerie – Vodňany, Městské muzeum a galerie – synagoga
1996Mariánské Lázně, Městské muzeum a galerie – Anglikánská kaple
1997Říčany, Městské kulturní středisko – „U labutě“
1998Šumperk, Okresní vlastivědné muzeum Šumperk, pod názvem „VNITŘNÍ SVĚTLO“
2003Hradec Králové, HVB bank – Liberec, HVB bank
2004Rakovník, Muzeum T. G. M. Rakovník – výstavní síň MANSARDA, jubilejní výstava Olgy a Miroslava Hudečkových pod názvem: „CARPE DIEM – UŽÍVEJ DNE“
2005Strážnice, zámecká galerie (Národní ústav lidové kultury) jubilejní výstava Olgy a Miroslava Hudečkových pod názvem: „CARPE DIEM – UŽÍVEJ DNE“
2006Praha, Křížová chodba historické budovy Karolina, jubilejní výstava O. M. Hudečkových pod názvem Carpe Diem - Užívej dne, která se konala za morální podpory magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním partnerem výstavy: HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s. Praha
2008Vodňany - Městské muzeum a galerie (s Jaroslavem Křížem) pod názvem Carpe Diem
2011Praha Vyšehrad, Libušina Lázeň „Vzkříšení 2011“ konané pod záštitou Královské Kolegyální Kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě

Rodinné výstavy Miroslava, Olgy, Veroniky, Dominika Hudečkových

1988Strážnice, zámecká galerie (Ústav lidové umělecké tvořivosti)
-Uherský Brod - Černobílá galerie
1992Praha, výstava ke 400. výročí Komenského, Akademie múzických umění Praha, „DĚTI DĚTEM ’92“
1995Brandýs nad Labem, Městské muzeum a galerie – Arnoldinovský dům
1996Vodňany, Městské muzeum a galerie – SYNAGOGA

Výstavy svum Olgy a Miroslava Hudečkových - Sdružení Výtvarných Umělců Moravských

1997Milotice – zámecká oranžerie, výstava u příležitosti 90. výročí založení SVUM Hodonín
1998Hodonín, galerie výtvarného umění (členská výstava k 90. výročí založení spolku SVUM) katalog – Kroměříž, Muzeum Kroměřížska – Galerie v podloubí (členská výstava k 90. výročí založení spolku SVUM)
1999Praha, Chodovská tvrz, Praha 4-Jižní Město (členská výstava k 90. výročí založení spolku SVUM)
2001Hodonín, galerie výtvarného umění (členská výstava)
2002Nové Město na Moravě, Horácká galerie výtvarného umění (členská výstava) – Břeclav, Muzeum a galerie výtvarného umění (členská výstava) – Hodonín, Galerie výtvarného umění (členská výstava)
2003Veselí nad Moravou, Městská galerie výtvarného umění (členská výstava)
2004Zlín, galerie ALTERNATIVA – kulturní institut (členská výstava)

Členství v dalších umělesckých spolcích, sdruženích, seskupeních

Sdružení výtvarných uměslů moravských, Hodonín (dům umění)
1996Sdružení výtvarných umělců keramiků Praha - UPM Praha
1998Sdružení výtvarné skupiny FEMINA Praha
1999Sdružení „Cesty ke světlu“ Praha (malíři, sochaři, grafici)
2000Sdružení „Má vlast“ Praha (malíři, sochaři, grafici, sklo, keramika), Rudolfinum Praha, Jičín, Ostrava, Karviná, Valašské Meziříčí, Galerie Chagall, Hustopeče
(Praha Rudolfinum, Státní galerie - Kyjev, České kulturní středicko - Moskva, Leingrad(Petrohrad) - Státní galerie)

Filmové a televizní zpracování

1978ČERNOBÍLÝ SVĚT – režisér Oldřich Lipský junior, (PhDr. Hana Jemelíková) vysílání pro školy – Veronika demonstrovala grafické techniky
1979STŘEPY a STŘÍPKY – režisér Josef Kořán, dramaturg: PhDr. Hana Jemelíková, Krátký film Praha, Dominik a Veronika v akci
1983vbyl natočen film o životě a práci dětí Hudečkových, VERONICE a DOMINIKOVI pod názvem IMAGINÁRNÍ PORTRÉT – (Krátký film Praha, scénář a režie: Zdeněk Kopáč)
1985Snídaně s Tomášem Slámou, natočila ČT 1 Praha – O. M. Hudečkovi v ateliéru.
1996vznikl dokument České televize za podpory MK České republiky pod názvem: KÁMEN A HLÍNA – BOLEST A LÁSKA v tvůrčí dílně Josefa Platze (scénář: PhDr. Hana Jemelíková, kamera: Stano Slušný, režie a produkce: Jan Petras) OLGA, MIROSLAV, VERONIKA, DOMINIK
2002„BARVY ŽIVOTA“ – medailon Olgy Hudečkové, natočila ČT Praha
2003Česká televize natočila MEDAILON HUDEČKOVÝCH pod názvem: ZTRÁTY A NÁLEZY III. (Psychologická studie)(PhDr. Škopíková, Blass, Bělohradský, Šimáček)

Ocenění

1974obdržela bronzovou plaketu a poděkování za 15 let veřejně prospěšné činnosti v Praze
1975obdržela od ČFVU UZNÁNÍ za keramickou tvorbu
1976obdržela ČESTNÉ UZNÁNÍ od Městského domu kultury a osvěty v Bratislavě, – ČESTNÉ UZNÁNÍ od Městské rady zájmové umělecké činnosti v Praze, – ČESTNÉ UZNÁNÍ od Krajského kulturního střediska Středočeského KNV v Praze za výrazný pedagogický přínos pro výtvarnou práci
1979obdržela BRONZOVOU PLAKETU a PODĚKOVÁNÍ za 20 let veřejně prospěšné práce a činnosti v Praze
1984obdržela PODĚKOVÁNÍ za významný podíl na ideově výchovné a kulturní práci v Praze – obdržela ČESTNÉ UZNÁNÍ Pražské odborové rady za dlouholeté úspěšné vedení keramických kroužků v Praze 2 (za 25 let)
1961HLAVNÍ CENA AKADEMIE výtvarných umění v Praze (v oboru sochařství)
1965obdržel ČESTNÉ UZNÁNÍ od SČVU (Svazu Českých výtvarných umělců)
1974obdržel BRONZOVOU PLAKETU a PODĚKOVÁNÍ za 15 let veřejně prospěšné činnosti v Praze 2-Vinohrady
1979obdržel BRONZOVOU PLAKETU A PODĚKOVÁNÍ za 20 let veřejně prospěšné práce a činnosti v Praze
1984obdržel PODĚKOVÁNÍ za významný podíl na ideově výchovné a kulturní práci v Praze – obdržel ČESTNÉ UZNÁNÍ Pražské odborové rady v Praze
1987obdržela PODĚKOVÁNÍ za dlouholetou práci v souboru písní a tanců Josefa Vycpálka v Praze
2000obdržela BRONZOVOU PLAKETU J. A. KOMENSKÉHO za uspořádání výstavy KOMENSKÝ 2000 – LABYRINT SVĚTA
2004obdržela s výtvarnou skupinou FEMINA „CENU MASARYKOVY AKADEMIE UMĚNÍ“ v PRAZE (17. 3. 2004)

Přednášky a kulturní pořady Miroslava a Olgy Hudečkových

1993říjen, ve vestibulu Rudolfina byla vyhlašována pořadí čtenářské soutěže „DVOJICE“ Olga a Miroslav Hudečkovi – „Manželé, kteří stvořili krásu“ (umístili se na 3. místě) program uváděla: PhDr. Dana Čermáková, šéfredaktorka společenského časopisu BETTY
1995(18. 4. 95)„O NÁS DVOU“ – setkání s Olgou a Miroslavem HUDEČKOVÝMI, keramičkou a sochařem uváděl: Dr. Jan Pixa v kině GALAXIE, Praha-Háje-Jižní Město. Pořad hudebně doprovodila muzika Vycpálkova souboru Praha. Druhý pořad „O NÁS DVOU“ – doprovázela muzika Slováckého Krúžku Praha.
1997(19. 11. 1997)koncert k 30. výročí založení umělecké skupiny CHOREA BOHEMICA ve Stavovském divadle v Praze. Výtvarná výzdoba velkého emblému „PTÁČCI S HUSLIČKAMA“ podle Dominika Hudečka, realizace: Olga a Miroslav Hudečkovi
1999(28. 6. 1999)„DEN ŘÍČAN“ u Premonstrátů na Strahově – Praha. Kulturní pořad připravila a uváděla: Olga Hudečková účinkovali: Josef Suk, Milan Friedl, Petr Haničinec, Petr Štěpánek, Jakub a Jiří Fišerovi, vokální soubor DUODENA CANTITANS PRAHA a soubor dechových nástrojů CAPELLA RUDOLPHINA, Marta Kubišová, Josef Brázda, Josef Hladík, Jan Adamus, Jitka Adamusová, Miluška Voborníková, Jan Kačer.
2000(30. 11. 2000)„DEN ŘÍČAN“ v Pedagogickém MUZEU J. A. KOMENSKÉHO – Praha. Kulturní program připravila a uváděla: Olga Hudečková. Účinkující: Marek Eben, Miluška Voborníková, Josef Fousek, Karolína Adamusová, Marcela Adamusová, Markéta Řízková, muzika Vycpálkova souboru, Alfréd Strejček, Milan Friedl, Radovan Lukavský, Daniela Bakerová, Katarina Zatovičová, Sisa Sklovská, Oldřich Kříž, Marcela Pflegerová, Slovácký krúžek Praha, Petr Haničinec, Petr Štěpánek...) – 1. KLUBOVÝ VEČER (31. 5. 2000) Slovácký krúžek představuje... ve vinárně U PAVOUKA, Celetná 17, Praha 1, Olgu a Miroslava Hudečkovi. Povídali jsme si o jejich umělecké činnosti, vztahu k lidovému umění a také si prohlédli něco z jejich tvorby. Moderoval: Tomáš Sláma, účinkovala muzika Slováckého krúžku, zpěváci a chasa krúžku.
2001KLUBOVÝ VEČER (4. 9. 2001)Salmovská literární kavárna, „SETKÁNÍ HUDEČKŮ...“ – hudli hudci Hudečci... Martina Hudečková i zazpívala uváděl: Vraťa Ebr
2002(15. 4. 2002)„LYRA PRAGENSIS“ – sál Akademie věd ČR Praha; hostem Ivany Tetourové byl Miroslav Hudeček – akademický sochař; recitace veršů Jana Skácela v podání Josefa Somra, člena ND Praha za doprovodu muziky Slováckého krúžku Praha. Pořad provázela i mini výstava soch a grafických listů M. Hudečka. Na paměť večera byly vydány dva grafické listy M. H. pro účastníky programu.
2003(14. 5. 2003)Městské kulturní středisko a Kruh přátel hudby v Říčanech „U LABUTĚ“ Jitka Čechová – klavírní recitál, s keramickými svícny Olgy Hudečkové.
2004(3. 2. 2004)Kulturní centrum ZAHRADA, Praha 4-Chodov, „OLGA A MIROSLAV HUDEČKOVI“ se svými přáteli – muzikanty Slováckého krúžku Praha pořad uváděla: ing. Dana Steinová
2005(13. 4. 2005)křest knihy „CARPE DIEM – UŽÍVEJ DNE“ Miroslava a Olgy Hudečkových se konal v divadle GONG Praha- Vysočany, za doprovodu cymbálové muziky Slováckého krúžku Praha.
2005(11. 5. 2005)Městské kulturní středisko a Kruh přátel hudby v Říčanech. Václav Hudeček – houslový recitál za doprovodu klavíru Petra Adamce – se sochami a solitéry Miroslava a Olgy Hudečkových. s_181_192_n 3.3.2005 18:34 Stránka 188 189 Od roku 1990 se do Prahy sjíždějí pěvecké sbory z celého světa. Koncerty probíhají pod patronací MK a přímým dohledem PETRA EBENA, hudebního skladatele a interpreta varhanní hudby. Ceny pro vítěze sborového zpěvu již po léta tvoří Olga a Miroslav Hudečkovi.
Po dvě desítky let o vánocích ve Stavovském divadle probíhají pořady „VÁNOCE S CHOREOU“. Výtvarná výzdoba podle linorytů